Marketing neziskových organizací

Název práce: Marketing neziskových organizací
Autor(ka) práce: Dlasková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bursíková, Marcela
Oponenti práce: Pavlasová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Jedná se o problematiku fungování neziskového sektoru a hledání způsobů zvýšení povědomí a důvěryhodnosti ze strany obchodních partnerů a veřejnosti. Zabývá se oblastí legislativy neziskového sektoru. Řeší problémy NNO prostřednictvím spolupráce neziskového sektoru se sektorem ziskovým především skrze moderní prvky marketingu. Navrhuje způsob zlepšení postavení a posílení pozice v neziskovém sektoru vybrané neziskové organizace prostřednictvím spolupráce s komerční firmou. Kapitoly se zabývají specifiky a subjekty neziskového sektoru, postihují právní úpravu fungování a možnosti získávání finančních prostředků.V další kapitole se zabývá marketingem neziskových organizací a rozdíly mezi marketingem v rámci ziskového sektoru. Čtvrtá kapitola srovnává český neziskový sektor s vybranými evropskými zeměmi. Předposlední část představuje nový prvek marketingu ? sociální marketing a hodnotí přínosy a dává návod, jakým způsobem sociální marketing realizovat. Presentuje příklady sociálního marketingu českých firem. Poslední kapitola popisuje neziskovou organizace Máme otevřeno? o.s. z pohledu marketingových aktivit.
Klíčová slova: neziskový sektor; nezisková organizace; sociální marketing; marketingový mix; Marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2006
Datum podání práce: 18. 12. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4301/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: