Concept Corporate Social Responsibility, its preception and support

Thesis title: Koncept Corporate Social Responsibility, jeho vnímání a podpora
Author: Tuček, Michal
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Tichá, Klára
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá konceptem Corporate Social Responsibility - CSR. Zvolené téma je v současnosti velice aktuální. Mnoho firem se o myšlenky tohoto konceptu v tuzemsku začíná zajímat. Zejména v posledních letech pak jsou již vidět velice zajímavé aktivity a projekty v této oblasti. V teoretické části práce jsou zachyceny podstatné obsahové výklady konceptu, také je zde zdokumentován stav na poli CSR - jednak v EU a konkrétněji pak v ČR. Poté diplomová práce ve stručnosti seznamuje s vybranými výzkumy, které se tématu dotýkají. Praktická část diplomové práce je založena na analýze dat agentury Median a směřuje k analýze vnímání myšlenek konceptu CSR. Doplňuje tak poznatky o postojích české společnosti k odpovědnému chování firem.
Keywords: společenská odpovědnost firem; Median s.r.o.; MML-TGI; CSR; firemní filantropie
Thesis title: Concept Corporate Social Responsibility, its preception and support
Author: Tuček, Michal
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Tichá, Klára
Thesis language: Česky
Abstract:
Diploma thesis deals with the concept of Corporate Social Responsibility - CSR. The chosen topic is currently up-to-date. Many companies begin to be interested in the ideas of this concept. Especially in recent years there can be seen activities and projects in this area. In the theoretical part of the work are captured substantive interpretations of the concept, there are also documented in the state of CSR -- both in the EU and more specifically in the Czech Republic. In the next part, thesis briefly introduces selected studies that are concerned with the topic. Practical part of the thesis is based on analysis of data of the agency Median and seeks to analyze of the perception of ideas, the concept of CSR is. Add to knowledge of the attitude of Czech society to the responsible conduct of companies.
Keywords: MML-TGI; Corporate Social Responsibility; Median s.r.o.; Corporate philanthrophy ; CSR

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 10. 2008
Date of submission: 9. 5. 2009
Date of defense: 10. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/18546/podrobnosti

Files for download

    Last update: