The Marketing Strategy of Green Hotel Presented on Chateau Mcely

Thesis title: Marketingová strategie "zeleného hotelu" na příkladě hotelu Chateau Mcely
Author: Tvrdíková, Zdeňka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kiráľová, Alžbeta
Opponents: Indrová, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií zeleného hotelu, která je zpracována na příkladě Chateau Mcely. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na teoretická východiska a pojednává o důležitosti hotelového průmyslu a aplikovaní marketingové strategie v tomto oboru. Je zde definován pojem zelený hotel a rozebrána jeho určující kritéria. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou hotelu Chateau Mcely a analýzou jeho marketingové strategie. Ve třetí kapitole jsou navrženy opatření a změny, tak aby vznikla marketingová strategie zeleného hotelu, kterou je možno aplikovat v dalších ubytovacích zařízeních.
Keywords: Chateau Mcely; zelený hotel; marketingová strategie
Thesis title: The Marketing Strategy of Green Hotel Presented on Chateau Mcely
Author: Tvrdíková, Zdeňka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kiráľová, Alžbeta
Opponents: Indrová, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
This dissertation is focused on marketing strategy of green hotel which is presented on Chateau Mcely. It consists of three chapters. The first chapter contains the theoretical data which includes the importance of the hotel industry and the necessity of application of marketing strategy in this branch. The concept of green hotel is defined and the criteria are presented. The second chapter includes the characteristics of hotel Chateau Mcely and analysis of its marketing strategy. In the third chapter there are suggested measures and changes of marketing strategy to be able to apply it in general in other accommodation facilities.
Keywords: green hotel; marketing strategy; Chateau Mcely

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 12. 2008
Date of submission: 30. 4. 2009
Date of defense: 25. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/17287/podrobnosti

Files for download

    Last update: