Marketingová strategie "zeleného hotelu" na příkladě hotelu Chateau Mcely

Název práce: Marketingová strategie "zeleného hotelu" na příkladě hotelu Chateau Mcely
Autor(ka) práce: Tvrdíková, Zdeňka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kiráľová, Alžbeta
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií zeleného hotelu, která je zpracována na příkladě Chateau Mcely. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na teoretická východiska a pojednává o důležitosti hotelového průmyslu a aplikovaní marketingové strategie v tomto oboru. Je zde definován pojem zelený hotel a rozebrána jeho určující kritéria. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou hotelu Chateau Mcely a analýzou jeho marketingové strategie. Ve třetí kapitole jsou navrženy opatření a změny, tak aby vznikla marketingová strategie zeleného hotelu, kterou je možno aplikovat v dalších ubytovacích zařízeních.
Klíčová slova: Chateau Mcely; zelený hotel; marketingová strategie
Název práce: The Marketing Strategy of Green Hotel Presented on Chateau Mcely
Autor(ka) práce: Tvrdíková, Zdeňka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kiráľová, Alžbeta
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This dissertation is focused on marketing strategy of green hotel which is presented on Chateau Mcely. It consists of three chapters. The first chapter contains the theoretical data which includes the importance of the hotel industry and the necessity of application of marketing strategy in this branch. The concept of green hotel is defined and the criteria are presented. The second chapter includes the characteristics of hotel Chateau Mcely and analysis of its marketing strategy. In the third chapter there are suggested measures and changes of marketing strategy to be able to apply it in general in other accommodation facilities.
Klíčová slova: green hotel; marketing strategy; Chateau Mcely

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2008
Datum podání práce: 30. 4. 2009
Datum obhajoby: 25. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17287/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: