Financial benchmarking

Thesis title: Finanční benchmarking
Author: Jankovská, Petra
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Neumaierová, Inka
Opponents: Mann, Berthold
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finančního zdraví společnosti KOH-I-NOOR, a.s. na základě trendové analýzy a srovnání s odvětvím. K tomu je využit Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA.
Keywords: finanční analýza; OKEČ 28; benchmarking INFA
Thesis title: Financial benchmarking
Author: Jankovská, Petra
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Neumaierová, Inka
Opponents: Mann, Berthold
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the assessment of the financial health of the KOH-I-NOOR, a.s. on the basis of trend analysis and comparison with the industry (using the benchmarking system INFA).
Keywords: financial analysis; benchmarking INFA; OKEC 28

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 9. 2008
Date of submission: 30. 5. 2009
Date of defense: 26. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/15240/podrobnosti

Files for download

    Last update: