Finanční benchmarking

Název práce: Finanční benchmarking
Autor(ka) práce: Jankovská, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Mann, Berthold
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finančního zdraví společnosti KOH-I-NOOR, a.s. na základě trendové analýzy a srovnání s odvětvím. K tomu je využit Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA.
Klíčová slova: finanční analýza; OKEČ 28; benchmarking INFA
Název práce: Financial benchmarking
Autor(ka) práce: Jankovská, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Mann, Berthold
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the assessment of the financial health of the KOH-I-NOOR, a.s. on the basis of trend analysis and comparison with the industry (using the benchmarking system INFA).
Klíčová slova: financial analysis; benchmarking INFA; OKEC 28

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 26. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15240/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: