-

Thesis title: Analýza problematiky znovuvyužívání brownfields v České republice
Author: Müllerová, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Geuss, Erik
Opponents: Marešová, Sylvie
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá znovuvyužíváním brownfields v České republice. Vyjmenovává jednotlivé typy brownfields, popisuje příčiny jejich vzniku a poukazuje na hlavní problémy s nimi spojené, zejména na nedostatečnou evidenci a nejednoznačné rozdělení kompetencí organizací zabývajících se touto problematikou. Práce porovnává brownfields s greenfields a popisuje nástroje, které mohou napomoci znovuvyužívání brownfields. Porovnání je následně aplikováno na konkrétní případ regenerace brownfields a výstavby na zelené louce.
Keywords: státní zásahy; investorské rozhodování; greenfields; brownfields

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Environmental Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 12. 2006
Date of submission: 20. 12. 2006
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4347/podrobnosti

Files for download

    Last update: