Analýza problematiky znovuvyužívání brownfields v České republice

Název práce: Analýza problematiky znovuvyužívání brownfields v České republice
Autor(ka) práce: Müllerová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Oponenti práce: Marešová, Sylvie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá znovuvyužíváním brownfields v České republice. Vyjmenovává jednotlivé typy brownfields, popisuje příčiny jejich vzniku a poukazuje na hlavní problémy s nimi spojené, zejména na nedostatečnou evidenci a nejednoznačné rozdělení kompetencí organizací zabývajících se touto problematikou. Práce porovnává brownfields s greenfields a popisuje nástroje, které mohou napomoci znovuvyužívání brownfields. Porovnání je následně aplikováno na konkrétní případ regenerace brownfields a výstavby na zelené louce.
Klíčová slova: státní zásahy; investorské rozhodování; greenfields; brownfields

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2006
Datum podání práce: 20. 12. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4347/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: