-

Thesis title: Analýza vlivu změn v rozpočtovém určení daní na hospodaření územní samosprávy na příkladu krajů v ČR
Author: Slámová, Jana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Peková, Jitka
Opponents: Pilný, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá změnami rozpočtového určení daní a jejich vlivem na hospodaření krajů. Můžeme ji rozdělit do dvou hlavních částí. V první části charakterizuji kraj jako vyšší územně samosprávný celek, jeho působnosti, orgány, rozpočet. V této části také definuji jednotlivé příjmy a výdaje krajů. V druhé části této diplomové práce je provedena analýza struktury a vývoje příjmů a výdajů krajů v letech 2001 ? 2005. Na závěr se zaměřím na hospodaření a vývoj příjmů a výdajů Středočeského kraje. Cílem této práce je určit vliv změn v rozpočtovém určení daní na hospodaření krajů, na jejich daňové i ostatní příjmy i na jejich finanční soběstačnost.
Keywords: finanční soběstačnost; analýza příjmů a výdajů krajů; dotace; daňové příjmy; kraj; rozpočet; rozpočtové určení daní

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 12. 2006
Date of submission: 20. 12. 2006
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4357/podrobnosti

Files for download

    Last update: