Analýza vlivu změn v rozpočtovém určení daní na hospodaření územní samosprávy na příkladu krajů v ČR

Název práce: Analýza vlivu změn v rozpočtovém určení daní na hospodaření územní samosprávy na příkladu krajů v ČR
Autor(ka) práce: Slámová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peková, Jitka
Oponenti práce: Pilný, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá změnami rozpočtového určení daní a jejich vlivem na hospodaření krajů. Můžeme ji rozdělit do dvou hlavních částí. V první části charakterizuji kraj jako vyšší územně samosprávný celek, jeho působnosti, orgány, rozpočet. V této části také definuji jednotlivé příjmy a výdaje krajů. V druhé části této diplomové práce je provedena analýza struktury a vývoje příjmů a výdajů krajů v letech 2001 ? 2005. Na závěr se zaměřím na hospodaření a vývoj příjmů a výdajů Středočeského kraje. Cílem této práce je určit vliv změn v rozpočtovém určení daní na hospodaření krajů, na jejich daňové i ostatní příjmy i na jejich finanční soběstačnost.
Klíčová slova: finanční soběstačnost; analýza příjmů a výdajů krajů; dotace; daňové příjmy; kraj; rozpočet; rozpočtové určení daní

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2006
Datum podání práce: 20. 12. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4357/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: