Rozdíly v postavení plátce DPH a osoby identifikované k dani

Thesis title: Rozdíly v postavení plátců daně z přidané hodnoty a osob identifikovaných k dani
Author: Červená, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Svátková, Slavomíra
Opponents: Svátková, Slavomíra
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce je zaměřena na rozdíly v postavení plátce DPH a osoby identifikované k dani. Cílem je vyhodnotit rozdíly v právech a povinnostech plátce DPH a osoby identifikované k dani. Práce vymezuje jednotlivé subjekty, které vystupují v zákoně o DPH, a také podmínky, za jakých vzniká z osoby povinné k dani plátce DPH a z osoby, jež není povinná dani, osoba identifikovaná k dani. Rozdíly v právech a povinnostech plátce DPH a osoby identifikované k dani jsou vyhodnoceny podle zvolených kritérií, jimiž jsou rozlišení plátce daně a poplatníka, analýza ekonomické činnosti a činnosti, která ekonomickou není, určení daňové povinnosti u těchto osob, práva a povinnosti v oblasti správy daní a cesty vedoucí k optimalizaci daňové povinnosti těchto osob.
Keywords: Osoba povinná k dani; Osoba identifikovaná k dani; Plátce DPH
Thesis title: Rozdíly v postavení plátce DPH a osoby identifikované k dani
Author: Červená, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Svátková, Slavomíra
Opponents: Svátková, Slavomíra
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce je zaměřena na rozdíly v postavení plátce DPH a osoby identifikované k dani. Cílem je vyhodnotit rozdíly v právech a povinnostech plátce DPH a osoby identifikované k dani. Práce vymezuje jednotlivé subjekty, které vystupují v zákoně o DPH, a také podmínky, za jakých vzniká z osoby povinné k dani plátce DPH a z osoby, jež není povinná dani, osoba identifikovaná k dani. Rozdíly v právech a povinnostech plátce DPH a osoby identifikované k dani jsou vyhodnoceny podle zvolených kritérií, jimiž jsou rozlišení plátce daně a poplatníka, analýza ekonomické činnosti a činnosti, která ekonomickou není, určení daňové povinnosti u těchto osob, práva a povinnosti v oblasti správy daní a cesty vedoucí k optimalizaci daňové povinnosti těchto osob.
Keywords: Osoba povinná k dani; Osoba identifikovaná k dani; Plátce DPH

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance - daně a finanční kontrola
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 10. 2008
Date of submission: 30. 5. 2009
Date of defense: 22. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/15886/podrobnosti

Files for download

    Last update: