Rozdíly v postavení plátců daně z přidané hodnoty a osob identifikovaných k dani

Název práce: Rozdíly v postavení plátců daně z přidané hodnoty a osob identifikovaných k dani
Autor(ka) práce: Červená, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svátková, Slavomíra
Oponenti práce: Svátková, Slavomíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na rozdíly v postavení plátce DPH a osoby identifikované k dani. Cílem je vyhodnotit rozdíly v právech a povinnostech plátce DPH a osoby identifikované k dani. Práce vymezuje jednotlivé subjekty, které vystupují v zákoně o DPH, a také podmínky, za jakých vzniká z osoby povinné k dani plátce DPH a z osoby, jež není povinná dani, osoba identifikovaná k dani. Rozdíly v právech a povinnostech plátce DPH a osoby identifikované k dani jsou vyhodnoceny podle zvolených kritérií, jimiž jsou rozlišení plátce daně a poplatníka, analýza ekonomické činnosti a činnosti, která ekonomickou není, určení daňové povinnosti u těchto osob, práva a povinnosti v oblasti správy daní a cesty vedoucí k optimalizaci daňové povinnosti těchto osob.
Klíčová slova: Osoba povinná k dani; Osoba identifikovaná k dani; Plátce DPH
Název práce: Rozdíly v postavení plátce DPH a osoby identifikované k dani
Autor(ka) práce: Červená, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svátková, Slavomíra
Oponenti práce: Svátková, Slavomíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na rozdíly v postavení plátce DPH a osoby identifikované k dani. Cílem je vyhodnotit rozdíly v právech a povinnostech plátce DPH a osoby identifikované k dani. Práce vymezuje jednotlivé subjekty, které vystupují v zákoně o DPH, a také podmínky, za jakých vzniká z osoby povinné k dani plátce DPH a z osoby, jež není povinná dani, osoba identifikovaná k dani. Rozdíly v právech a povinnostech plátce DPH a osoby identifikované k dani jsou vyhodnoceny podle zvolených kritérií, jimiž jsou rozlišení plátce daně a poplatníka, analýza ekonomické činnosti a činnosti, která ekonomickou není, určení daňové povinnosti u těchto osob, práva a povinnosti v oblasti správy daní a cesty vedoucí k optimalizaci daňové povinnosti těchto osob.
Klíčová slova: Osoba povinná k dani; Osoba identifikovaná k dani; Plátce DPH

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 22. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15886/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: