-

Thesis title: Finanční a majetková analýza města Třebíč
Author: Hanáčková, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Toth, Petr
Opponents: Svátková, Marie
Thesis language: Česky
Abstract:
Obsahem diplomové práce je ?Finanční a majetková analýza města Třebíč?. Metoda finanční a majetkové analýzy (dále FAMA) je založena na posouzení dosavadního vývoje hospodaření municipality (retrospektivní finanční analýza) a také na určení budoucí podoby rozpočtu v předem určeném časovém horizontu (prospektivní finanční analýza). Hlavním smyslem finanční a majetkové analýzy je zjistit úroveň hospodaření s obecním majetkem, tendence jeho vývoje a předpoklady, které jsou k tomu vytvářeny v obecních rozpočtech. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována obecným a teoretickým věcem týkajících se metody FAMA, vhodným a použitelným základním a podílovým ukazatelům, stínovým standardům a programům rozvoje měst. Druhá část se věnuje praktické aplikaci metody FAMA na příkladě města Třebíč a následnému porovnání města Třebíč se ?stínovými standardy?.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 1. 2007
Date of submission: 1. 1. 2007
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4417/podrobnosti

Files for download

    Last update: