Finanční a majetková analýza města Třebíč

Název práce: Finanční a majetková analýza města Třebíč
Autor(ka) práce: Hanáčková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toth, Petr
Oponenti práce: Svátková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem diplomové práce je ?Finanční a majetková analýza města Třebíč?. Metoda finanční a majetkové analýzy (dále FAMA) je založena na posouzení dosavadního vývoje hospodaření municipality (retrospektivní finanční analýza) a také na určení budoucí podoby rozpočtu v předem určeném časovém horizontu (prospektivní finanční analýza). Hlavním smyslem finanční a majetkové analýzy je zjistit úroveň hospodaření s obecním majetkem, tendence jeho vývoje a předpoklady, které jsou k tomu vytvářeny v obecních rozpočtech. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována obecným a teoretickým věcem týkajících se metody FAMA, vhodným a použitelným základním a podílovým ukazatelům, stínovým standardům a programům rozvoje měst. Druhá část se věnuje praktické aplikaci metody FAMA na příkladě města Třebíč a následnému porovnání města Třebíč se ?stínovými standardy?.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4417/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: