Key Account Management in the international organization AIESEC

Thesis title: Key Account Management v mezinárodní organizaci AIESEC
Author: Sochor, Ondřej
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Khelerová, Vladimíra
Opponents: Turnerová, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá třemi pohledy na téma Key Account Managementu (KAM). První část definuje péči o klíčové zákazníky z teoretického hlediska. Druhá kapitola vymezuje praktické fungování KAM v mezinárodní organizaci AIESEC včetně zpětné vazby ze strany klienta. Na závěr jsou nastíněny příležitosti pro zlepšení KAM ve smyslu soft dovedností Account Manažera.
Keywords: AIESEC; key account management; soft skills
Thesis title: Key Account Management in the international organization AIESEC
Author: Sochor, Ondřej
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Khelerová, Vladimíra
Opponents: Turnerová, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis compounds three views on the Key Account Management (KAM). Firstly, KAM is defined from a theoretical perspective. Secondly, a practical example of KAM is described within the international organization AIESEC; including feedback from a client. Finally, there are suggestions in order to improve KAM in terms of soft skills of Account Managers.
Keywords: soft skills; AIESEC; key account management

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 12. 2008
Date of submission: 1. 6. 2009
Date of defense: 16. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/18832/podrobnosti

Files for download

    Last update: