Key Account Management v mezinárodní organizaci AIESEC

Název práce: Key Account Management v mezinárodní organizaci AIESEC
Autor(ka) práce: Sochor, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Turnerová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá třemi pohledy na téma Key Account Managementu (KAM). První část definuje péči o klíčové zákazníky z teoretického hlediska. Druhá kapitola vymezuje praktické fungování KAM v mezinárodní organizaci AIESEC včetně zpětné vazby ze strany klienta. Na závěr jsou nastíněny příležitosti pro zlepšení KAM ve smyslu soft dovedností Account Manažera.
Klíčová slova: AIESEC; key account management; soft skills
Název práce: Key Account Management in the international organization AIESEC
Autor(ka) práce: Sochor, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Turnerová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis compounds three views on the Key Account Management (KAM). Firstly, KAM is defined from a theoretical perspective. Secondly, a practical example of KAM is described within the international organization AIESEC; including feedback from a client. Finally, there are suggestions in order to improve KAM in terms of soft skills of Account Managers.
Klíčová slova: soft skills; AIESEC; key account management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2008
Datum podání práce: 1. 6. 2009
Datum obhajoby: 16. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18832/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: