-

Thesis title: Analýza trhu IPOs ve středoevropském regionu
Author: Chlumský, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Veselá, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
Svou diplomovou práci jsem zaměřil na problematiku spojenou s primární emisí akcií. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a analytické. První část zahrnuje obecné předpoklady pro primární emisi, výhody a nevýhody tohoto způsobu financování a proces primární emise akcií. Teoretickou část uzavírají dva specifické případy spojované s primární emisí akcií. Prvním je problém podcenění primární emise, druhým je pak časté zapojení fondů rizikového kapitálu do procesu IPO. Analytická část je zaměřena na tři středoevropské kapitálové trhy ? Česká republika, Maďarsko a Polsko. Je zde kladen důraz především na příčiny rozvinutosti jednotlivých trhů s primárními emisemi akcií. Poslední část této práce je věnována analýze primární emise akcií společnosti Zentiva. Dodatek pak shrnuje poslední vývoj trhu primárních emisí v České republice.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 1. 2007
Date of submission: 2. 1. 2007
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4426/podrobnosti

Files for download

    Last update: