Analýza trhu IPOs ve středoevropském regionu

Název práce: Analýza trhu IPOs ve středoevropském regionu
Autor(ka) práce: Chlumský, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Veselá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Svou diplomovou práci jsem zaměřil na problematiku spojenou s primární emisí akcií. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a analytické. První část zahrnuje obecné předpoklady pro primární emisi, výhody a nevýhody tohoto způsobu financování a proces primární emise akcií. Teoretickou část uzavírají dva specifické případy spojované s primární emisí akcií. Prvním je problém podcenění primární emise, druhým je pak časté zapojení fondů rizikového kapitálu do procesu IPO. Analytická část je zaměřena na tři středoevropské kapitálové trhy ? Česká republika, Maďarsko a Polsko. Je zde kladen důraz především na příčiny rozvinutosti jednotlivých trhů s primárními emisemi akcií. Poslední část této práce je věnována analýze primární emise akcií společnosti Zentiva. Dodatek pak shrnuje poslední vývoj trhu primárních emisí v České republice.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2007
Datum podání práce: 2. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4426/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: