Union for the Mediterranean as a result of the Barcelona process

Thesis title: Myšlenka Unie pro Středomoří jako výsledek Barcelonského procesu
Author: Bryndová, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dubský, Zbyněk
Opponents: Abrhám, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce analyzuje nejprve Barcelonský proces a posléze Unii pro Středomoří. Pokouší se odpovědět na otázku, v čem Unie pro Středomoří na Barcelonský proces navazuje a v čem je naopak možné najít odlišnosti. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola charakterizuje středomořský region a jeho význam pro Evropskou unii. Druhá kapitola popisuje vznik a vývoj Barcelonského procesu, přičemž se věnuje jeho bilaterální i multilaterální dimenzi a také jeho hodnocení. Třetí kapitola mapuje Unii pro Středomoří od vzniku této myšlenky, přes Pařížskou a Marseillskou konferenci, až po její aktuální problémy a výhledy do budoucna.
Keywords: Středomoří; Unie pro Středomoří; Vnější vztahy Evropské unie; Barcelonský proces
Thesis title: Union for the Mediterranean as a result of the Barcelona process
Author: Bryndová, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dubský, Zbyněk
Opponents: Abrhám, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma paper analyses the Barcelona process and the Union for the Mediterranean. It aims to answer the question wether the Union for the Mediterranean is the continuation of the Barcelona process and to show the relations, similarities and differences. It is divided into three chapters. The first chapter characterizes the Mediterranean region and its importance for European Union. The second chapter describes the emergence and progress of Barcelona process. It also evaluates the Barcelona process. The third chapter is about the Union for the Mediterranean, its progress and its actual problems.
Keywords: Barcelona process; Mediterranean; Union for the Mediterranean; External Relations of European Union

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 11. 2008
Date of submission: 4. 5. 2009
Date of defense: 9. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/16823/podrobnosti

Files for download

    Last update: