Myšlenka Unie pro Středomoří jako výsledek Barcelonského procesu

Název práce: Myšlenka Unie pro Středomoří jako výsledek Barcelonského procesu
Autor(ka) práce: Bryndová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje nejprve Barcelonský proces a posléze Unii pro Středomoří. Pokouší se odpovědět na otázku, v čem Unie pro Středomoří na Barcelonský proces navazuje a v čem je naopak možné najít odlišnosti. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola charakterizuje středomořský region a jeho význam pro Evropskou unii. Druhá kapitola popisuje vznik a vývoj Barcelonského procesu, přičemž se věnuje jeho bilaterální i multilaterální dimenzi a také jeho hodnocení. Třetí kapitola mapuje Unii pro Středomoří od vzniku této myšlenky, přes Pařížskou a Marseillskou konferenci, až po její aktuální problémy a výhledy do budoucna.
Klíčová slova: Středomoří; Unie pro Středomoří; Vnější vztahy Evropské unie; Barcelonský proces
Název práce: Union for the Mediterranean as a result of the Barcelona process
Autor(ka) práce: Bryndová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma paper analyses the Barcelona process and the Union for the Mediterranean. It aims to answer the question wether the Union for the Mediterranean is the continuation of the Barcelona process and to show the relations, similarities and differences. It is divided into three chapters. The first chapter characterizes the Mediterranean region and its importance for European Union. The second chapter describes the emergence and progress of Barcelona process. It also evaluates the Barcelona process. The third chapter is about the Union for the Mediterranean, its progress and its actual problems.
Klíčová slova: Barcelona process; Mediterranean; Union for the Mediterranean; External Relations of European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2008
Datum podání práce: 4. 5. 2009
Datum obhajoby: 9. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16823/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: