Tax stamping of spirits in the member states of the European Union

Thesis title: Značení lihových výrobků v členských státech EU
Author: Doubková, Anna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Svátková, Slavomíra
Opponents: Eisenwort, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem mojí práce je porovnání způsobů značení lihových výrobků v členských státech Evropské unie. Mým cílem je identifikovat jednotlivé systémy daňového značení lihových výrobků a na základě těchto informací vyhodnotit společné a rozdílné znaky. Evropská legislativa je v této oblasti nejednotná, proto se musí vycházet z daňových zákonů daných členských států. Obecně platí, že systém daňového značení lihových výrobků je efektivním opatřením proti daňovým únikům na spotřební dani z lihu a také chrání trh před vstupem padělaného zboží.
Keywords: kontrolní páska; daňové značení; lihový výrobek
Thesis title: Tax stamping of spirits in the member states of the European Union
Author: Doubková, Anna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Svátková, Slavomíra
Opponents: Eisenwort, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the comparison of the tax stamping systems in the EU member states. The aim is to identify the particular systems of tax stamping of spirits and to analyse common and differential characters on the basis of this information. The acquis communautaire is not uniform in this issue, it is necessary to arise from the tax laws in these states. Generally, it is valid that a system of tax stamping of spirits is an efficient precaution against the spirit fraud and it protects the spirit market from the entry of counterfeited goods.
Keywords: stamp duty; tax stamp; spirit

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 5. 2009
Date of submission: 30. 8. 2009
Date of defense: 26. 8. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/21188/podrobnosti

Files for download

    Last update: