Značení lihových výrobků v členských státech EU

Název práce: Značení lihových výrobků v členských státech EU
Autor(ka) práce: Doubková, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svátková, Slavomíra
Oponenti práce: Eisenwort, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem mojí práce je porovnání způsobů značení lihových výrobků v členských státech Evropské unie. Mým cílem je identifikovat jednotlivé systémy daňového značení lihových výrobků a na základě těchto informací vyhodnotit společné a rozdílné znaky. Evropská legislativa je v této oblasti nejednotná, proto se musí vycházet z daňových zákonů daných členských států. Obecně platí, že systém daňového značení lihových výrobků je efektivním opatřením proti daňovým únikům na spotřební dani z lihu a také chrání trh před vstupem padělaného zboží.
Klíčová slova: kontrolní páska; daňové značení; lihový výrobek
Název práce: Tax stamping of spirits in the member states of the European Union
Autor(ka) práce: Doubková, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svátková, Slavomíra
Oponenti práce: Eisenwort, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the comparison of the tax stamping systems in the EU member states. The aim is to identify the particular systems of tax stamping of spirits and to analyse common and differential characters on the basis of this information. The acquis communautaire is not uniform in this issue, it is necessary to arise from the tax laws in these states. Generally, it is valid that a system of tax stamping of spirits is an efficient precaution against the spirit fraud and it protects the spirit market from the entry of counterfeited goods.
Klíčová slova: stamp duty; tax stamp; spirit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2009
Datum podání práce: 30. 8. 2009
Datum obhajoby: 26. 8. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21188/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: