Comparison of ORM frameworks for PHP

Thesis title: Srovnání ORM frameworků pro PHP
Author: Procházka, Ivan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Schrotter, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá srovnáním frameworků pro objektově relační mapování v programovacím jazyce PHP. V teoretické rovině popisuje možnosti mapování a uvádí návrhové vzory, které lze pro mapování použít. Seznamuje čtenáře se základními principy objektově orientovaného programování a s relačními databázemi. Pro porovnání nástrojů je navrhnuta modelová úloha knihovny. Tato úloha je implementována ve vybraných nástrojích. Nástroje jsou poté ohodnoceny dle specifikovaných kritérií. Cílem této práce je zhodnotit vybrané frameworky a na modelovém příkladu ukázat práci s nimi a možnosti objektově relačního mapování na platformě PHP.
Keywords: objektově relační mapování; PHP; ORM; framework
Thesis title: Comparison of ORM frameworks for PHP
Author: Procházka, Ivan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Schrotter, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
This study deals with a comparison of object relational mapping frameworks for PHP program language. On theoretical review, it describes the possibilities of mapping and available design patterns for mapping are presented. Basic principles of object oriented programming and relational databases are surveyed. For a comparison of tools, a model case of a library is suggested and implemented in chosen tools. Based on specified criteria, a comparison of selected frameworks is given. The main goal is to evaluate features of chosen frameworks, demonstrate their usage on the model case of a library and summarize the possibilities of object relational mapping on PHP platform.
Keywords: object relational mapping; framework; PHP; ORM

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 1. 2009
Date of submission: 29. 6. 2009
Date of defense: 27. 8. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/19242/podrobnosti

Files for download

    Last update: