-

Thesis title: Mertonův model a jeho verifikace
Author: Mendroch, Stanislav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Revenda, Zbyněk
Opponents: Korbel, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce pojednává o opcích a jejich ocenění pomoci Mertonova modelu. Jsou zde shrnuty základní pojmy ohledně finančních derivátů, se zaměřením na opce, jejich historie obchodování a oceňování. Potom je odvozen Black-Scholesův model(bez matematického řešení diferenciální rovnice), je zde krátké pojednání o opčních charakteristikách, problémech modelu. Potom se zavádí pojem spojité dividendy a odvozuje Mertonův model, kde se rozlišují opce na různá podkladová aktiva. Následuje analytická část, kde se hodnotí shoda teoretických hodnot modelu se skutečnými cenami na trhu, zejména pro opce na měny.
Keywords: Black-Scholes; model; Mertonův; oceňování; opce

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 1. 2007
Date of submission: 3. 1. 2007
Date of defense: 31. 1. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4493/podrobnosti

Files for download

    Last update: