Mertonův model a jeho verifikace

Název práce: Mertonův model a jeho verifikace
Autor(ka) práce: Mendroch, Stanislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Revenda, Zbyněk
Oponenti práce: Korbel, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o opcích a jejich ocenění pomoci Mertonova modelu. Jsou zde shrnuty základní pojmy ohledně finančních derivátů, se zaměřením na opce, jejich historie obchodování a oceňování. Potom je odvozen Black-Scholesův model(bez matematického řešení diferenciální rovnice), je zde krátké pojednání o opčních charakteristikách, problémech modelu. Potom se zavádí pojem spojité dividendy a odvozuje Mertonův model, kde se rozlišují opce na různá podkladová aktiva. Následuje analytická část, kde se hodnotí shoda teoretických hodnot modelu se skutečnými cenami na trhu, zejména pro opce na měny.
Klíčová slova: Black-Scholes; model; Mertonův; oceňování; opce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2007
Datum podání práce: 3. 1. 2007
Datum obhajoby: 31. 1. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4493/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: