Analysis of the Conditions for Entry of a New Company into the Press and Media Monitoring Field in Croatia and Slovenia

Thesis title: Analýza podmínek trhu pro vstup nové firmy do odvětví monitoringu tisku a médií v Chorvatsku a Slovinsku
Author: Zothová, Nora
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Soukup, Jindřich
Opponents: Dobrylovský, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Analýza podmínek trhu v odvětví monitoringu tisku a médií v Chorvatsku a Slovinsku pro vstup nové firmy. Odhad fáze životního cyklu odvětví, strategická analýza odvětví a analýza konkurenčních sil. Modely oligopolu a hypotéza vývoje odvětví. Podmínky trhu práce, příležitosti a hrozby pro novou firmu. Zhodnocení šance na vstup.
Keywords: vstup na trh; monitoring médií; Chorvatsko; oligopol; strategická analýza; analýza konkurence; analýza odvětví
Thesis title: Analysis of the Conditions for Entry of a New Company into the Press and Media Monitoring Field in Croatia and Slovenia
Author: Zothová, Nora
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Soukup, Jindřich
Opponents: Dobrylovský, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
An analysis of the market conditions in the press and media monitoring field in Croatia and Slovenia. Industry analysis, business strategy and competition analysis. Oligopoly models of and a hypothesis of the future development in the field. Labour market conditions, threats and opportunities for a new firm. Assessment of chances for entry.
Keywords: industry analysis; competition; oligopoly; monitoring

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Microeconomics

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 3. 2009
Date of submission: 30. 9. 2009
Date of defense: 12. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/20044/podrobnosti

Files for download

    Last update: