Analýza podmínek trhu pro vstup nové firmy do odvětví monitoringu tisku a médií v Chorvatsku a Slovinsku

Název práce: Analýza podmínek trhu pro vstup nové firmy do odvětví monitoringu tisku a médií v Chorvatsku a Slovinsku
Autor(ka) práce: Zothová, Nora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Oponenti práce: Dobrylovský, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Analýza podmínek trhu v odvětví monitoringu tisku a médií v Chorvatsku a Slovinsku pro vstup nové firmy. Odhad fáze životního cyklu odvětví, strategická analýza odvětví a analýza konkurenčních sil. Modely oligopolu a hypotéza vývoje odvětví. Podmínky trhu práce, příležitosti a hrozby pro novou firmu. Zhodnocení šance na vstup.
Klíčová slova: vstup na trh; monitoring médií; Chorvatsko; oligopol; strategická analýza; analýza konkurence; analýza odvětví
Název práce: Analysis of the Conditions for Entry of a New Company into the Press and Media Monitoring Field in Croatia and Slovenia
Autor(ka) práce: Zothová, Nora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Oponenti práce: Dobrylovský, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
An analysis of the market conditions in the press and media monitoring field in Croatia and Slovenia. Industry analysis, business strategy and competition analysis. Oligopoly models of and a hypothesis of the future development in the field. Labour market conditions, threats and opportunities for a new firm. Assessment of chances for entry.
Klíčová slova: industry analysis; competition; oligopoly; monitoring

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 3. 2009
Datum podání práce: 30. 9. 2009
Datum obhajoby: 12. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20044/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: