Marketing mix of product Benefibra

Thesis title: Marketingový mix produktu Benefibra
Author: Renčová, Pavlína
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kališová, Libuše
Opponents: Hrnko, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Benefibra je doplněk stravy, vyráběný společností Novartis s.r.o., který působí na českém farmaceutickém trhu pouhé tři roky. Ačkoliv bylo v souvislosti s produktem zrealizováno mnoho tiskových , reklamních, ale i jiných prodejních aktivit, její zavedení na český trh nebylo příliš úspěšné. Cílem této práce je analýza marketingového mixu Benefibry, nalezení příčin neúspěchu produktu na českém trhu a navržení změn v marketingové kampani, které by přispěly k dosažení cílů, jež si společnost Novartis vytyčila při uvádění Benefibry na český trh v září roku 2006.
Keywords: Benefibra; Analýza; Vlákninové přípravky; Marketingový mix
Thesis title: Marketing mix of product Benefibra
Author: Renčová, Pavlína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kališová, Libuše
Opponents: Hrnko, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Benefibra is a food supplement, produced by company Novartis s.r.o., which was launched onto the pharmaceutical market 3 years ago. Althought so many Print campaigns, TV campaigns and other marketing activities have been organised, Benefibra's launch wasn't a great success. The main goal of my thesis is the analysis of Benefibra marketing mix, to find reasons of the unsuccesfull launch onto the Czech market and to suggest changes in marketing mix, that would lead to reach goals, which company Novartis has determined during launching of Benefibra on the czech market in September 2006.
Keywords: Analysis; Benefibra; Marketing mix; Fibre laxatives

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 12. 2008
Date of submission: 6. 5. 2009
Date of defense: 9. 9. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/19864/podrobnosti

Files for download

Main text
Private file
Download
    Last update: