Marketingový mix produktu Benefibra

Název práce: Marketingový mix produktu Benefibra
Autor(ka) práce: Renčová, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kališová, Libuše
Oponenti práce: Hrnko, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Benefibra je doplněk stravy, vyráběný společností Novartis s.r.o., který působí na českém farmaceutickém trhu pouhé tři roky. Ačkoliv bylo v souvislosti s produktem zrealizováno mnoho tiskových , reklamních, ale i jiných prodejních aktivit, její zavedení na český trh nebylo příliš úspěšné. Cílem této práce je analýza marketingového mixu Benefibry, nalezení příčin neúspěchu produktu na českém trhu a navržení změn v marketingové kampani, které by přispěly k dosažení cílů, jež si společnost Novartis vytyčila při uvádění Benefibry na český trh v září roku 2006.
Klíčová slova: Benefibra; Analýza; Vlákninové přípravky; Marketingový mix
Název práce: Marketing mix of product Benefibra
Autor(ka) práce: Renčová, Pavlína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kališová, Libuše
Oponenti práce: Hrnko, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Benefibra is a food supplement, produced by company Novartis s.r.o., which was launched onto the pharmaceutical market 3 years ago. Althought so many Print campaigns, TV campaigns and other marketing activities have been organised, Benefibra's launch wasn't a great success. The main goal of my thesis is the analysis of Benefibra marketing mix, to find reasons of the unsuccesfull launch onto the Czech market and to suggest changes in marketing mix, that would lead to reach goals, which company Novartis has determined during launching of Benefibra on the czech market in September 2006.
Klíčová slova: Analysis; Benefibra; Marketing mix; Fibre laxatives

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2008
Datum podání práce: 6. 5. 2009
Datum obhajoby: 9. 9. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19864/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: