Tha influence of iceberg melting on economic situation of Greenland

Thesis title: Vliv tání ledovců na hospodářskou situaci Grónska
Author: Chuchlíková, Zuzana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Ryvolová, Ivana
Opponents: Petrášek, František
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je na základě dostupných dat odhadnout budoucí vývoj hospodářské situace Grónska; zda započetí těžby surovin umožní separaci Grónska od Dánska, o kterou Grónsko již mnoho let usiluje a která doposud právě z finančních důvodů není možná. Dále pomocí komparace s vývojem například Norska, které bylo do započetí těžby ropy také z velké části závislé na rybolovu (stejně jako dnešní Grónsko), uvést, jaký význam může mít těžba pro Grónsko. Kromě těžby surovin má tání ledovců pro Grónsko význam i z hlediska dostupnosti, nových námořních tras či nových možností rybolovu. Smyslem práce je ukázat, že změny klimatu, jejichž přímým důsledkem je tání ledovců, není pro všechny oblasti světa hrozbou a že naopak může pro určité oblasti znamenat i významné ekonomické přínosy.
Keywords: samostatné Grónsko; nerostné suroviny; Globální oteplování
Thesis title: Tha influence of iceberg melting on economic situation of Greenland
Author: Chuchlíková, Zuzana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Ryvolová, Ivana
Opponents: Petrášek, František
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this piece is to estimate the future progress of the economic situation of Greenland on the basis of available dates. To show whether the initiation of mining enables to separate Greenland from Denmark, which Greenland has urged for a long time to and which has not been available because of financial reasons. Thanks to comparison to progress of Norway, which depended very much on fishing before oil extraction (as well as Greenland today) we can see the importance of mining in Greenland. Besides mining, iceberg melting has a great influence on accessibility of this island (new naval routes etc.). The point of this piece is to show that climate changes and iceberg melting are not so negative and a threat for all areas of the world. It could also mean important economic assets for particular areas.
Keywords: separate Greenland; minerals; Global warming

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 3. 2009
Date of submission: 4. 6. 2009
Date of defense: 25. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/19403/podrobnosti

Files for download

    Last update: