Czech relief and development aid

Thesis title: Česká humanitární a rozvojová pomoc
Author: Kráčalíková, Markéta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Macháčková, Jaroslava
Opponents: Novák, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce zpracovává problematiku rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Daná problematika je v práci aplikovaná na konkrétních projektech dvou nejznámějších neziskových organizací, které se v této oblasti angažují, ADRY a Člověka v tísni.Cílem práce bylo sledovat a porovnat tyto organizace z mnoha aspektů a přiblížit tak odlišnosti a similarity dvou nejznámějších poskytovatelů pomoci. Diplomová práce se zaměřuje na obecné seznámení s rozvojovou problematikou a vývojovými etapami, přibližuje legislativní úpravu a finanční stránku problematiky. Dále se věnuje humanitární pomoci, jejím formám a institucím angažujících se na humanitárním poli jak doma, tak v zahraničí.Stěžejní částí je poskytnutí praktického pohledu na dané odvětví případovou studií.
Keywords: dobrovolnictví; rozvojová politika; humanitární organizace; neziskový sektor; rozvojová spolupráce; humanitární pomoc
Thesis title: Czech relief and development aid
Author: Kráčalíková, Markéta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Macháčková, Jaroslava
Opponents: Novák, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 6. 2006
Date of submission: 6. 6. 2006
Date of defense: 13. 6. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3177/podrobnosti

Files for download

    Last update: