Česká humanitární a rozvojová pomoc

Název práce: Česká humanitární a rozvojová pomoc
Autor(ka) práce: Kráčalíková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Macháčková, Jaroslava
Oponenti práce: Novák, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zpracovává problematiku rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Daná problematika je v práci aplikovaná na konkrétních projektech dvou nejznámějších neziskových organizací, které se v této oblasti angažují, ADRY a Člověka v tísni.Cílem práce bylo sledovat a porovnat tyto organizace z mnoha aspektů a přiblížit tak odlišnosti a similarity dvou nejznámějších poskytovatelů pomoci. Diplomová práce se zaměřuje na obecné seznámení s rozvojovou problematikou a vývojovými etapami, přibližuje legislativní úpravu a finanční stránku problematiky. Dále se věnuje humanitární pomoci, jejím formám a institucím angažujících se na humanitárním poli jak doma, tak v zahraničí.Stěžejní částí je poskytnutí praktického pohledu na dané odvětví případovou studií.
Klíčová slova: dobrovolnictví; rozvojová politika; humanitární organizace; neziskový sektor; rozvojová spolupráce; humanitární pomoc
Název práce: Czech relief and development aid
Autor(ka) práce: Kráčalíková, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Macháčková, Jaroslava
Oponenti práce: Novák, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2006
Datum podání práce: 6. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3177/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: