Multinational Corporations and Political Activism: Case Study of "The Cochabamba Water Wars"

Thesis title: Nadnárodní korporace a politický aktivismus: Případ "války o vodu" v Bolívii
Author: Virtová, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Němec, Jan
Opponents: Rohrbacher, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Na Latinskou Ameriku od 15. století výrazně působily různé kulturní, ekonomické či politické vnější vlivy. Tato práce se zaměří na analýzu některých těchto vlivů -- předně na hlavní teorie rozvoje. Důraz bude kladen na neoliberalismus, který s sebou přináší i vzestup fenoménů jako je globalizace nebo rostoucí vliv nadnárodních korporací. Na praktickém příkladu bolivijské "války o vodu" budou některé tyto vlivy demonstrovány a hlavním cílem této práce je identifikovat příčiny a dopady tohoto specifického konfliktu.
Keywords: Latinská Amerika; konflikt; neoliberalismus; rozvoj; korporace
Thesis title: Multinational Corporations and Political Activism: Case Study of "The Cochabamba Water Wars"
Author: Virtová, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Němec, Jan
Opponents: Rohrbacher, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Since the 15th century, Latin America has been strongly influenced by different cultural, economic and political external influences. This thesis focuses on the analysis of some of these effects -- especially on major theories of development. Neoliberalism, which brings phenomena such as globalization or the increasing influence of multinational corporations, will be analyzed in particular. Some of these effects will be presented on the case study of "The Cochabamba Water Wars". The main objective of this thesis is to identify the causes and effects of this specific conflict.
Keywords: Latin America; conflict; corporation; neoliberalism; development

Information about study

Study programme: Politologie/Politologie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Political Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 2. 2009
Date of submission: 31. 5. 2009
Date of defense: 15. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/18771/podrobnosti

Files for download

    Last update: