Nadnárodní korporace a politický aktivismus: Případ "války o vodu" v Bolívii

Název práce: Nadnárodní korporace a politický aktivismus: Případ "války o vodu" v Bolívii
Autor(ka) práce: Virtová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Rohrbacher, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Na Latinskou Ameriku od 15. století výrazně působily různé kulturní, ekonomické či politické vnější vlivy. Tato práce se zaměří na analýzu některých těchto vlivů -- předně na hlavní teorie rozvoje. Důraz bude kladen na neoliberalismus, který s sebou přináší i vzestup fenoménů jako je globalizace nebo rostoucí vliv nadnárodních korporací. Na praktickém příkladu bolivijské "války o vodu" budou některé tyto vlivy demonstrovány a hlavním cílem této práce je identifikovat příčiny a dopady tohoto specifického konfliktu.
Klíčová slova: Latinská Amerika; konflikt; neoliberalismus; rozvoj; korporace
Název práce: Multinational Corporations and Political Activism: Case Study of "The Cochabamba Water Wars"
Autor(ka) práce: Virtová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Rohrbacher, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Since the 15th century, Latin America has been strongly influenced by different cultural, economic and political external influences. This thesis focuses on the analysis of some of these effects -- especially on major theories of development. Neoliberalism, which brings phenomena such as globalization or the increasing influence of multinational corporations, will be analyzed in particular. Some of these effects will be presented on the case study of "The Cochabamba Water Wars". The main objective of this thesis is to identify the causes and effects of this specific conflict.
Klíčová slova: Latin America; conflict; corporation; neoliberalism; development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2009
Datum podání práce: 31. 5. 2009
Datum obhajoby: 15. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/18771/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: