-

Thesis title: Elektronická pošta - přehled služeb free-mailu a hostingu
Author: Převrátil, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Lukašovská, Renáta
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce si klade za cíl seznámit se službami a funkcemi, které jsou dostupné při využívání bezplatného e-mailu (tzv. free mail) prostřednictvím webového rozhraní a jeho komerční verze (tzv. e mail hosting). Začátek bude věnován základnímu přehledu a typům přístupu ke schránce elektronické pošty, poté bude uveden základní výčet dostupných služeb spolu s jejich stručným popisem a tabulkovým porovnáním. Zvláštní ohled je brán na vytvoření celkového obrazu elektronické pošty, jakou je například problematika nevyžádané pošty, viry a spolehlivost. V závěru se pokusím nastínit budoucnost e-mailu a zhodnotit přínosy mé práce, ke kterým jsem dospěl.
Keywords: vir; spam; porovnání; hosting; free-mail; e-mail

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 1. 2007
Date of submission: 1. 2. 2007
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4550/podrobnosti

Files for download

    Last update: