Elektronická pošta - přehled služeb free-mailu a hostingu

Název práce: Elektronická pošta - přehled služeb free-mailu a hostingu
Autor(ka) práce: Převrátil, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukašovská, Renáta
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce si klade za cíl seznámit se službami a funkcemi, které jsou dostupné při využívání bezplatného e-mailu (tzv. free mail) prostřednictvím webového rozhraní a jeho komerční verze (tzv. e mail hosting). Začátek bude věnován základnímu přehledu a typům přístupu ke schránce elektronické pošty, poté bude uveden základní výčet dostupných služeb spolu s jejich stručným popisem a tabulkovým porovnáním. Zvláštní ohled je brán na vytvoření celkového obrazu elektronické pošty, jakou je například problematika nevyžádané pošty, viry a spolehlivost. V závěru se pokusím nastínit budoucnost e-mailu a zhodnotit přínosy mé práce, ke kterým jsem dospěl.
Klíčová slova: vir; spam; porovnání; hosting; free-mail; e-mail

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2007
Datum podání práce: 1. 2. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4550/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: