Data Security Audit

Thesis title: Audit ochrany a zabezpečení datové základny
Author: Vepřek, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Benešová, Vlasta
Opponents: Novotný, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je zpracovat vybrané okruhy související s ochranou a zabezpečením datové základny podniku a navrhnout metodiku pro provádění auditu systému bezpečnosti datové základny. Práce ozřejmuje význam a přínosy aktivní ochrany datové základny podniku, charakterizuje proces provádění analýzy rizik, diskutuje problematiku zálohování, archivace a obnovy datové základny a specifikuje nástroje a systémy eliminace ztrát, poškození a zneužití informací. V poslední kapitole je navrhnuta metodika zpracování auditu ochrany a zabezpečení datové základny a stručně popsána její aplikace v praxi.
Keywords: bezpečnostní opatření; obnova datové základny; archivace dat; zálohování dat; metody analýzy bezpečnosti; analýza rizik; bezpečnost informací; bezpečnost dat; audit bezpečnosti
Thesis title: Data Security Audit
Author: Vepřek, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Benešová, Vlasta
Opponents: Novotný, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 6. 2006
Date of submission: 6. 6. 2006
Date of defense: 13. 6. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3182/podrobnosti

Files for download

    Last update: