Audit ochrany a zabezpečení datové základny

Název práce: Audit ochrany a zabezpečení datové základny
Autor(ka) práce: Vepřek, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Benešová, Vlasta
Oponenti práce: Novotný, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zpracovat vybrané okruhy související s ochranou a zabezpečením datové základny podniku a navrhnout metodiku pro provádění auditu systému bezpečnosti datové základny. Práce ozřejmuje význam a přínosy aktivní ochrany datové základny podniku, charakterizuje proces provádění analýzy rizik, diskutuje problematiku zálohování, archivace a obnovy datové základny a specifikuje nástroje a systémy eliminace ztrát, poškození a zneužití informací. V poslední kapitole je navrhnuta metodika zpracování auditu ochrany a zabezpečení datové základny a stručně popsána její aplikace v praxi.
Klíčová slova: bezpečnostní opatření; obnova datové základny; archivace dat; zálohování dat; metody analýzy bezpečnosti; analýza rizik; bezpečnost informací; bezpečnost dat; audit bezpečnosti
Název práce: Data Security Audit
Autor(ka) práce: Vepřek, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Benešová, Vlasta
Oponenti práce: Novotný, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2006
Datum podání práce: 6. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3182/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: