-

Thesis title: KOMPARACE TEORIÍ KARLA ENGLIŠE S TEORIEMI RAKOUSKÉ ŠKOLY
Author: Koderová, Jana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Petráčková, Eva
Opponents: Pavlíková, Ilona
Thesis language: Česky
Abstract:
Karel Engliš (1880-1961) patřil v období první republiky k významným ekonomům své doby.Pro odvozování ekonomických teorií vychází z Kantovské filosofie. Vedle kauzálního přístupu k vědě, který se používá při vědách přírodních, a přístupu normativního staví přístup teleologický, ze kterého logicky odvozuje ekonomické teorie. Engliš vychází z rakouské školy při odvození teorie hodnoty a relativní ceny. Na stranu druhou odmítá základní pilíře této školy, metodologický subjektivismus a částečně i individualismus. Liší se také rozdílným přístupem k nákladům, to je také důvodem, proč byl odpůrcem teorie nákladů obětované příležitosti rakouské školy.
Keywords: teorie ceny; teorie hodnoty; metodologie; rakouská škola; teleologie; Engliš

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 1. 2007
Date of submission: 8. 1. 2007
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4596/podrobnosti

Files for download

    Last update: