KOMPARACE TEORIÍ KARLA ENGLIŠE S TEORIEMI RAKOUSKÉ ŠKOLY

Název práce: KOMPARACE TEORIÍ KARLA ENGLIŠE S TEORIEMI RAKOUSKÉ ŠKOLY
Autor(ka) práce: Koderová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petráčková, Eva
Oponenti práce: Pavlíková, Ilona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Karel Engliš (1880-1961) patřil v období první republiky k významným ekonomům své doby.Pro odvozování ekonomických teorií vychází z Kantovské filosofie. Vedle kauzálního přístupu k vědě, který se používá při vědách přírodních, a přístupu normativního staví přístup teleologický, ze kterého logicky odvozuje ekonomické teorie. Engliš vychází z rakouské školy při odvození teorie hodnoty a relativní ceny. Na stranu druhou odmítá základní pilíře této školy, metodologický subjektivismus a částečně i individualismus. Liší se také rozdílným přístupem k nákladům, to je také důvodem, proč byl odpůrcem teorie nákladů obětované příležitosti rakouské školy.
Klíčová slova: teorie ceny; teorie hodnoty; metodologie; rakouská škola; teleologie; Engliš

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 1. 2007
Datum podání práce: 8. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4596/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: