International Monetary Fund: characteristic and analysis of activity

Thesis title: Mezinárodní měnový fond: charakteristika a analýza činnosti
Author: Muchová, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Steinmetzová, Dana
Opponents: Jelínek, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je analyzovat činnost MMF v souvislosti s finančními krizemi. Pro bližší zkoumání je vybrána krize na Islandu. V první části je Fond představen a jsou přiblíženy jeho hlavní funkce, ve druhé části jsou vysvětleny nástroje, které používá v souvislosti s finančními krizemi, a nakonec je analyzována situace na Islandu a pomoc Fondu tamější vládě.
Keywords: Island; finanční krize; Mezinárodní měnový fond
Thesis title: International Monetary Fund: characteristic and analysis of activity
Author: Muchová, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Steinmetzová, Dana
Opponents: Jelínek, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to analyse activity of the IMF in context of financial crisis. The Icelandic financial crisis has been choosen to further research. In the first chapter the Fund is itroduced and its main functions are described, in the second chapter main instruments used to prevent crisis and to solve them are characterized and in the end the situation of Iceland and the Fund's support are analysed.
Keywords: International Monetary Fund; financial crisis; Iceland

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 10. 2008
Date of submission: 30. 5. 2009
Date of defense: 9. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/15700/podrobnosti

Files for download

    Last update: