Mezinárodní měnový fond: charakteristika a analýza činnosti

Název práce: Mezinárodní měnový fond: charakteristika a analýza činnosti
Autor(ka) práce: Muchová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Steinmetzová, Dana
Oponenti práce: Jelínek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat činnost MMF v souvislosti s finančními krizemi. Pro bližší zkoumání je vybrána krize na Islandu. V první části je Fond představen a jsou přiblíženy jeho hlavní funkce, ve druhé části jsou vysvětleny nástroje, které používá v souvislosti s finančními krizemi, a nakonec je analyzována situace na Islandu a pomoc Fondu tamější vládě.
Klíčová slova: Island; finanční krize; Mezinárodní měnový fond
Název práce: International Monetary Fund: characteristic and analysis of activity
Autor(ka) práce: Muchová, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Steinmetzová, Dana
Oponenti práce: Jelínek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this bachelor thesis is to analyse activity of the IMF in context of financial crisis. The Icelandic financial crisis has been choosen to further research. In the first chapter the Fund is itroduced and its main functions are described, in the second chapter main instruments used to prevent crisis and to solve them are characterized and in the end the situation of Iceland and the Fund's support are analysed.
Klíčová slova: International Monetary Fund; financial crisis; Iceland

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2008
Datum podání práce: 30. 5. 2009
Datum obhajoby: 9. 6. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15700/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: