Environmental and economic aspects of the energetic using of biomass in the Czech Republic

Thesis title: Environmentální a ekonomické aspekty energetického využívání biomasy v ČR
Author: Vaňková, Jana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dvořák, Antonín
Opponents: Kotíková, Eliška
Thesis language: Česky
Abstract:
Obnovitelné zdroje energie jsou stále více diskutovaným tématem. Stále více cítíme potřebu změnit přístup k využívání neobnovitelných zdrojů, aby nedošlo k jejich úplné devastaci. Tato práce je zaměřena právě na jeden z obnovitelných zdrojů energie a sice na ten v podmínkách ČR nejperspektivnější - na biomasu.Zabývá se možností využívání biomasy v ČR, protože právě u nás má tento zdroj největší potenciál co se týká obnovitelných zdrojů. V práci jsou charakterizovány cíle v této oblasti, zabývá se environmentálními dopady využívání biomasy, legislativní podporou a analyzuje ekonomické podmínky.Výsledkem je SWOT analýza, která shrnuje výhody a nevýhody využívání biomasy v podmínkách ČR.
Keywords: SWOT analýza; minimální výkupní ceny; finanční podpora; energetické rostliny; ekologické aspekty; biomasa
Thesis title: Environmental and economic aspects of the energetic using of biomass in the Czech Republic
Author: Vaňková, Jana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dvořák, Antonín
Opponents: Kotíková, Eliška
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Environmental Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 1. 2007
Date of submission: 9. 1. 2007
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4622/podrobnosti

Files for download

    Last update: