Environmentální a ekonomické aspekty energetického využívání biomasy v ČR

Název práce: Environmentální a ekonomické aspekty energetického využívání biomasy v ČR
Autor(ka) práce: Vaňková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Kotíková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obnovitelné zdroje energie jsou stále více diskutovaným tématem. Stále více cítíme potřebu změnit přístup k využívání neobnovitelných zdrojů, aby nedošlo k jejich úplné devastaci. Tato práce je zaměřena právě na jeden z obnovitelných zdrojů energie a sice na ten v podmínkách ČR nejperspektivnější - na biomasu.Zabývá se možností využívání biomasy v ČR, protože právě u nás má tento zdroj největší potenciál co se týká obnovitelných zdrojů. V práci jsou charakterizovány cíle v této oblasti, zabývá se environmentálními dopady využívání biomasy, legislativní podporou a analyzuje ekonomické podmínky.Výsledkem je SWOT analýza, která shrnuje výhody a nevýhody využívání biomasy v podmínkách ČR.
Klíčová slova: SWOT analýza; minimální výkupní ceny; finanční podpora; energetické rostliny; ekologické aspekty; biomasa
Název práce: Environmental and economic aspects of the energetic using of biomass in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vaňková, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Antonín
Oponenti práce: Kotíková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2007
Datum podání práce: 9. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4622/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: