Provision of PVC windows quality

Thesis title: Zajištění kvality plastových oken
Author: Kvasnovská, Petra
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kořánová, Helena
Opponents: Hůlová, Marie
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce pojednává o tom, jak je zajištěna kvalita plastových oken. V první části práce sem se zabývala legislativním zajištěním plastových oken jako stavebních výrobků. Stručně jsem zde nastínila obsah zákona č. 22/1997 Sb. a vládních nařízení, které se k zákonu vztahují. Další část práce obsahuje technické parametry plastového okna a obsah technické normy, která se týká technických požadavků na plastová okna. V další části práce jsem se věnovala kvalitě okna, kde jsem upřesnila jeho požadavky na funkce následně znázorněné pomocí Ishikawova diagramu. Z definování technických požadavků a požadavků na funkce vycházím v praktické části. Pomocí dotazování spotřebitelů, kteří vlastní plastová okna, jsem zjistila, zda plastová okna správně plní své funkce, tudíž zda jsou kvalitní. V závěru práce jsem shrnula spokojenost uživatelů s plastovými okny a určila jejich výhody a nevýhody.
Keywords: Kvalita; Spokojenost spotřebitelů; Plastová okna
Thesis title: Provision of PVC windows quality
Author: Kvasnovská, Petra
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kořánová, Helena
Opponents: Hůlová, Marie
Thesis language: Česky
Abstract:
This work deal provision of PVC windows quality. It include legislative provision and consumers requirements. Asking consumers about satisfation with PVC windows serves for check on quality.
Keywords: satisfaction of consumers; quality; PVC windows

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 10. 2009
Date of submission: 10. 1. 2010
Date of defense: 13. 1. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/22363/podrobnosti

Files for download

    Last update: