Zajištění kvality plastových oken

Název práce: Zajištění kvality plastových oken
Autor(ka) práce: Kvasnovská, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kořánová, Helena
Oponenti práce: Hůlová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o tom, jak je zajištěna kvalita plastových oken. V první části práce sem se zabývala legislativním zajištěním plastových oken jako stavebních výrobků. Stručně jsem zde nastínila obsah zákona č. 22/1997 Sb. a vládních nařízení, které se k zákonu vztahují. Další část práce obsahuje technické parametry plastového okna a obsah technické normy, která se týká technických požadavků na plastová okna. V další části práce jsem se věnovala kvalitě okna, kde jsem upřesnila jeho požadavky na funkce následně znázorněné pomocí Ishikawova diagramu. Z definování technických požadavků a požadavků na funkce vycházím v praktické části. Pomocí dotazování spotřebitelů, kteří vlastní plastová okna, jsem zjistila, zda plastová okna správně plní své funkce, tudíž zda jsou kvalitní. V závěru práce jsem shrnula spokojenost uživatelů s plastovými okny a určila jejich výhody a nevýhody.
Klíčová slova: Kvalita; Spokojenost spotřebitelů; Plastová okna
Název práce: Provision of PVC windows quality
Autor(ka) práce: Kvasnovská, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kořánová, Helena
Oponenti práce: Hůlová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work deal provision of PVC windows quality. It include legislative provision and consumers requirements. Asking consumers about satisfation with PVC windows serves for check on quality.
Klíčová slova: satisfaction of consumers; quality; PVC windows

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2009
Datum podání práce: 10. 1. 2010
Datum obhajoby: 13. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22363/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: