Yield (revenue) management and its utilisation in hotel industry

Thesis title: Yield (revenue) management a jeho uplatňování v hotelovém průmyslu
Author: Hanušová, Karolína
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Indrová, Jarmila
Opponents: Kondrashov, Alexey
Thesis language: Česky
Abstract:
Cestovní ruch, a potažmo i hotelový průmysl, hrají významnou roli v sektoru služeb národního hospodářství řady zemí, včetně České republiky. Úspěšnost celého odvětví je výrazně ovlivněna výkyvy poptávky, které mívají sezónní charakter. Bohužel v současné době, kdy je světový trh zasažen ekonomickou krizí, jsou výkyvy poptávky patrné i v dobách hlavní sezóny. Podniky proto hledají způsoby, jak je možné dopady ekonomické krize na jejich hospodaření zmírnit. V hotelnictví je více než 20 let využíván Yield management, který své uplatnění našel v řadě velkých hotelových řetězců i menších nezávislých hotelů. Jeho cílem je eliminovat výše zmíněné výkyvy poptávky prostřednictvím efektivního využití kapacity hotelu. V praxi to znamená zajistit, aby byly prodávány správné pokoje správným zákazníkům za správné ceny. Cílem této práce je představit aplikaci teoretických poznatků o Yield managementu u konkrétního hotelu, hotelu Hilton Prague, a následně hledat možnosti, jak prostřednictvím technik Yield managementu může Hilton Prague zmírnit dopady ekonomické recese na svůj provoz. Za tímto účelem je nejprve definována podstata a principy fungování Yield managementu, které jsou následně aplikovány na příkladu z praxe, kterým je hotel Hilton Prague. Právě pro tento hotel jsou v závěru práce hledány způsoby, jak oslabit negativní projevy ekonomické krize ve fungování hotelu.
Keywords: hotelový průmysl; cenová strategie; Yield management
Thesis title: Yield (revenue) management and its utilisation in hotel industry
Author: Hanušová, Karolína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Indrová, Jarmila
Opponents: Kondrashov, Alexey
Thesis language: Česky
Abstract:
Tourism trade as well as hotel industry plays an important role in the services sector of the national economy of many countries, including the Czech Republic. The success of the whole branch is significantly influenced by demand fluctuations which usually occur in seasonal terms. Nowadays, however, when the world economy is afflicted by economical crisis, the demand downturns are apparent even in the times of high season. That is why the companies search for methods which would help to soften the impact of the crisis. Yield management appeared in hotel industry more than 20 years ago and is now used in many hotel chains and even small independent hotels. Its goal is to eliminate the demand fluctuation through an effective use of the hotel capacity. In practice it means to ensure that the right rooms are sold to the right customer for the right price. The aim of this thesis is a presentation of an application of Yield management theory in practice, in case of Hilton Prague hotel and to find out the opportunities of the Yield management to reduce the impact of economical crisis. First, we will need to define the base and principals of Yield management. Then we will apply them in practice to the Hilton Prague hotel. Finally, for the use of this hotel, we will examine the methods of smoothing the stroke of the crises.
Keywords: price strategy; hotel industry; Yield management

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 6. 2009
Date of submission: 15. 12. 2009
Date of defense: 12. 1. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/21030/podrobnosti

Files for download

    Last update: