Processes of real and nominal convergence in enlarged EU

Thesis title: Procesy reálné a nominální konvergence v rozšířené EU
Author: Mikulka, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Bič, Josef
Opponents: Abrhám, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá reálnou a nominální konvergencí v Evropské unii. Zvláštní pozornost je věnována rozdílům v konvergenčních procesech mezi starými a novými členskými zeměmi EU. Beta i sigma konvergence je testována na úrovni států i regionů NUTS 1 a NUTS 2 mezi léty 1995-2006. Výsledky jsou zasazeny do teoretického rámce Solowova-Swanova modelu a nové ekonomické geografie. Dále je ilustrován Balassův-Samuelsonův efekt a jeho působení v EU.
Keywords: nominální konvergence; reálná konvergence; rozšíření EU
Thesis title: Processes of real and nominal convergence in enlarged EU
Author: Mikulka, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bič, Josef
Opponents: Abrhám, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with real and nominal convergence in the European Union. Particular attention is devoted to differences in convergence processes between New and Old Member States of the European Union. Beta and sigma convergence is tested at the levels of states, regions NUTS 1 and NUTS 2 during period 1995-2006. The results are put in theoretical background of Solow-Swan model and New Economic Geography. Furthermore, Balass-Samuelson effect and his incidence is presented.
Keywords: Real Convergence; Nominal Convergence; EU Enlargement

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 2. 2009
Date of submission: 25. 8. 2009
Date of defense: 11. 1. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/19234/podrobnosti

Files for download

    Last update: