Procesy reálné a nominální konvergence v rozšířené EU

Název práce: Procesy reálné a nominální konvergence v rozšířené EU
Autor(ka) práce: Mikulka, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá reálnou a nominální konvergencí v Evropské unii. Zvláštní pozornost je věnována rozdílům v konvergenčních procesech mezi starými a novými členskými zeměmi EU. Beta i sigma konvergence je testována na úrovni států i regionů NUTS 1 a NUTS 2 mezi léty 1995-2006. Výsledky jsou zasazeny do teoretického rámce Solowova-Swanova modelu a nové ekonomické geografie. Dále je ilustrován Balassův-Samuelsonův efekt a jeho působení v EU.
Klíčová slova: nominální konvergence; reálná konvergence; rozšíření EU
Název práce: Processes of real and nominal convergence in enlarged EU
Autor(ka) práce: Mikulka, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with real and nominal convergence in the European Union. Particular attention is devoted to differences in convergence processes between New and Old Member States of the European Union. Beta and sigma convergence is tested at the levels of states, regions NUTS 1 and NUTS 2 during period 1995-2006. The results are put in theoretical background of Solow-Swan model and New Economic Geography. Furthermore, Balass-Samuelson effect and his incidence is presented.
Klíčová slova: Real Convergence; Nominal Convergence; EU Enlargement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2009
Datum podání práce: 25. 8. 2009
Datum obhajoby: 11. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19234/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: