-

Thesis title: Měření kreditního rizika podle konceptu Basel II
Author: Křivák, Michal
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dvořák, Petr
Opponents: Málek, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá přínosy a dopady nové směrnice pro výpočet kapitálového požadavku Basel II do procesů českých bank. Práce popisuje jednotlivé přístupy k měření kreditního, operačního a stručně i tržního rizika. Stěžejní část diplomové práce tvoří metodický popis vývoje scoringového modelu, splňující požadavky Basel II, pro výpočet pravděpodobnosti defaultu a jeho samotná konstrukce nad reálnými daty poskytnutými společností ČSOB Leasing a.s. Praktické využití diplomové práce je v oblasti řízení rizika a v procesu schvalování zákaznických smluv v leasingových společnostech.
Keywords: model; scoring; riziko; kapitálová přiměřenost; Basel

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 1. 2007
Date of submission: 10. 1. 2007
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4662/podrobnosti

Files for download

    Last update: